Nytt arbeid står for tur

Vi har fått tre trafotomter for Statnett, en på Bjerkreim for Veidekke og to for BRG Entreprenør, en på Tjørhom og en på Sauda. Dette arbeidet starter våren 2018. Og i Arendal skal vi inn med et grøftelag på 8 personer for AF Gruppen på nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand. I Arendal har vi også fått arbeid med ny gang og - sykkelvei for Statens Vegvesen. Her starter vi på nyåret.
Lokalt i kommunen har vi også fått diverse arbeider. Dette gir oss arbeid på totalt ca. 40 mill.

Jentene i Br.Thorkildsen AS

"Jenter på anlegg er ikke akkurat sjeldent. Hos Br. Thorkildsen AS er det uvanlig mange jenter i jobb ute på anlegg. Men det er helt tilfeldig, altså."

Les artikkelen om jentene i Br. Thorkildsen på Anleggsmaskinen.no

 

http://anleggsmaskinen.no/2017/04/jentene-br-thorkildsen-as/

Nytt arbeid i anmarsj

Vi er stolt av å kunne meddele at vi har fått arbeid med fire 40-tonns gravemaskiner på det nye store veianlegget på E39 Arendal - Tvedestrand. Det er stort at vi har fått tillitt til å være med fra starten på denne storjobben til ca. 3,3 milliarder kr, som har en byggetid på flere år.
Arbeidet starter allerede førstkommende mandag 30.01.17.

Ny millionkontrakt med Lemminkainen

Br. Thorkildsen har inngått en ny millionkontrakt med Lemminkainen. Dette gjelder transport av asfalt i Sirdal og Haukeli i Setesdalen sesongen 2017 og 2018. Denne avtalen gir arbeid til 6-8 asfaltbiler - en god nyhet før påske!

Rimeligst ved anbudsåpning

Fredag den 13.01, var vi var rimeligst ved anbudsåpningen på ny atkomstvei til Bryneheia, Vanse på ca. 2 mil. 

Vi ble også tildelt alt grunnarbeid for ny bybru i Flekkefjord til ca. 13 mill.
Dersom mildværet fortsetter utover vinteren ser det ut som at vi har nok av arbeid, og at vi kan unngå permitteringer.