NYHETER

  • Tredje uka og vi er godt i gang i Bamble for Hæhre. Her er vi en arbeidsstokk på 16 stk. Arbeid for flere tiltalls millioner skal utføres det neste året. 

  • Vi har fått tre trafotomter for Statnett, en på Bjerkreim for Veidekke og to for BRG Entreprenør, en på Tjørhom og en på Sauda. Dette arbeidet starter våren 2018. Og i Arendal skal vi inn med et grøftelag på 8 personer for AF Gruppen på nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand. I Arendal har vi også fått arbeid med ny gang og - sykkelvei for Statens Vegvesen. Her starter vi på nyåret. Lokalt i kommunen har vi også fått diverse arbeider. Dette gir oss arbeid på totalt ca. 40 mill.

  • "Jenter på anlegg er ikke akkurat sjeldent. Hos Br. Thorkildsen AS er det uvanlig mange jenter i jobb ute på anlegg. Men det er helt tilfeldig, altså." Les artikkelen om jentene i Br. Thorkildsen på Anleggsmaskinen.no   http://anleggsmaskinen.no/2017/04/jentene-br-thorkildsen-as/

  • Br. Thorkildsen har inngått en ny millionkontrakt med Lemminkainen. Dette gjelder transport av asfalt i Sirdal og Haukeli i Setesdalen sesongen 2017 og 2018. Denne avtalen gir arbeid til 6-8 asfaltbiler - en god nyhet før påske!

  • Vi er stolt av å kunne meddele at vi har fått arbeid med fire 40-tonns gravemaskiner på det nye store veianlegget på E39 Arendal - Tvedestrand. Det er stort at vi har fått tillitt til å være med fra starten på denne storjobben til ca. 3,3 milliarder kr, som har en byggetid på flere år. Arbeidet starter allerede førstkommende mandag 30.01.17.