Jentene i Br.Thorkildsen AS

"Jenter på anlegg er ikke akkurat sjeldent. Hos Br. Thorkildsen AS er det uvanlig mange jenter i jobb ute på anlegg. Men det er helt tilfeldig, altså."

Les artikkelen om jentene i Br. Thorkildsen på Anleggsmaskinen.no

 

http://anleggsmaskinen.no/2017/04/jentene-br-thorkildsen-as/