Nytt arbeid står for tur

Vi har fått tre trafotomter for Statnett, en på Bjerkreim for Veidekke og to for BRG Entreprenør, en på Tjørhom og en på Sauda. Dette arbeidet starter våren 2018. Og i Arendal skal vi inn med et grøftelag på 8 personer for AF Gruppen på nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand. I Arendal har vi også fått arbeid med ny gang og - sykkelvei for Statens Vegvesen. Her starter vi på nyåret.
Lokalt i kommunen har vi også fått diverse arbeider. Dette gir oss arbeid på totalt ca. 40 mill.